PASTI

Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZ DAU) mendirikan sebuah tempat sebagai salah satu program amalnya, yang bernama Panti Asuhan Istiqomah (PASTI).

Program PASTI ini merupakan tempat pembinaan awal untuk menjadi pribadi muslim yang tangguh, berwawasan luas serta dewasa dalam menyikapi perkembangan sosio kultural. Selain itu, Panti Asuhan Istiqomah ini akan mengarahkan anak didiknya menjadi generasi penerus bangsa yang mandiri.

Selain sebagai wadah pembinaan bagi generasi Islami, Panti Asuhan Istiqomah juga mengimbangi dengan pembekalan keilmuan lain yang diberikan kepada anak asuhnya, seperti mengadakan kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan setiap malam Sabtu di asrama dan pada hari Minggu diadakan kursus Matematika.

PASTI Plus

Melalui Program PASTI Plus, LAZ DAU memberikan pelatihan ketrampilan kepada siswa SD – SMA. Dengan syarat; dia santri asrama, dan disetujui setelah survey.