GERAKAN YATIM MENGHAFAL

“Setiap huruf yang dibaca dan dihafal oleh anak yatim pahalanya akan terus mengalir menjadi pasif amal kebaikan yang berkelanjutan bagi seluruh Don...


KEMENANGAN YANG SESUNGGUHNYA

Idul Fitri adalah hari raya umat Islam, hari kemenangan bagi kita, satu bulan penuh kita ditempa dalam Trining Centre, kawah candradimuka, ...


ABDURRAHMAN BIN AUF SAHABAT YANG DERMAWAN

Abdurrahman bin Auf bin Abd Auf bin Abd al-Harits bin Zuhroh bin Kilab al-Quraisy al-Zuhri merupakan sahabat rasul yang dijamin masuk surga. Sebelum masuk Is...